Podział majątku i zniesienie współwłasności, Rozwód, Sprawy majątkowe 29 kwietnia 2020

Rozdzielność majątkowa

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa małżeńska to rodzaj ustroju majątkowego (=stosunki majątkowe panujące pomiędzy małżonkami). Polega na tym, że małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego, tylko dwa odrębne majątki.

Możemy wyróżnić rozdzielność majątkową:

  • umowną
  • przymusową

Umowna rozdzielność majątkowa

Do ustanowienia umownej rozdzielności majątkowej niezbędna jest zgoda obu małżonków, natomiast nie są wymagane do tego ważne ku temu powody. Rozdzielność taka nie wywiera skutków wstecznych, jej moc rozciąga się od chwili jej zawarcia lub z upływem późniejszego, oznaczonego terminu.

Kiedy może być ustanowiona umowna rozdzielność  majątkowa?

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona zrówna przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie. W pierwszym przypadku ustrój rozdzielności obowiązuje od chwili wstąpienia w związek małżeńskiego, w drugim natomiast wypadku może ona zastępować wspólność ustawową lub umowną.

Przymusowa rozdzielność majątkowa

Przymusową rozdzielność majątkowa może ustanowić jedynie sąd i to wyłącznie z ważnych powodów. Nie jest do tego potrzebna zgoda obu małżonków.

Czym są ważne powody potrzebne do ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej?

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia ważnych powodów. Przyjmuje się, że są to sytuacje,  w których dalsze trwanie wspólności majątkowej pociąga za sobą poważne zagrożenia  lub tym bardziej naruszenie interesu majątkowego małżonka żądającego zniesienia wspólności majątkowej.

Na przykład:

  • trwonienie przez współmałżonka dochodów,
  • dokonywanie czynności powodujące uszczerbek we wspólnym majątku,
  • sytuacje, kiedy wykonywanie zarządu przez małżonków wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,
  • podejmowanie rażąco nieracjonalnych działań wykraczających poza zwykłe ryzyko związane z działalnością gospodarczą.

Co daje rozdzielność majątkowa?

Z chwila uzyskania rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem samodzielnie.

Jak uzyskać przymusową rozdzielność  majątkową?

Należy wnieść do sądu rejonowego pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Opłata stała od pozwu wynosi 200 zł.

Czy mogę uzyskać rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

Tak, można ustanowić rozdzielność majątkową z datą wcześniejszą, niż data wyroku, a nawet wcześniejszą od daty zgłoszenia żądania, jeżeli ważne powody istniały już wcześniej.

Kiedy automatycznie będzie miała miejsce przymusowa rozdzielność majątkowa?

Z mocy prawa rozdzielność majątkowa powstaje w wyniku ubezwłasnowolnienia małżonka, upadłości małżonka oraz orzeczenia separacji między małżonkami.

Masz pytanie? Chcesz uzyskać rzetelnej porady prawnej lub zależy Ci, by profesjonalnie sporządzić pozew do sądu? Napisz: kontakt@adwokat-boladz.pl lub zadzwoń 695673659

Adwokat Dominika Bołądź

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2019 by adwokat-boladz.pl
Projekt: Aga Kotowska | Realizacja Strony WWW: rocktheweb.pl