Długi, Podział majątku i zniesienie współwłasności, Rodzina, Sprawy majątkowe 6 maja 2020

Odpowiedzialność małżonków za długi jednego z nich

Co do zasady wierzyciel może egzekwować swój dług z majątku wspólnego, jedynie wtedy jeżeli ma na to zgodę małżonka.

Zakres odpowiedzialności majątkiem wspólnym za długi jednego z małżonków został uzależniony od tego, czy zobowiązanie zostało zaciągięte za zgodą współmałżonka, czy bez jego zgody.

Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania

Zgoda małżonka na zobowiązanie daje wierzycielowi możliwość zaspokojenia wierzytelności z majątku osobistego dłużnika oraz majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka.

Brak zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania

Brak zgody zawęża możliwość wierzyciela do egzekucji z:

  • majątku osobistego dłużnika (tutaj dowiesz się więcej: https://adwokat-boladz.pl/twoj-majatek-osobisty-w-trakcie-malzenstwa/ ),
  • wynagrodzenia dłużnika za pracę,
  • dochodów uzyskiwanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej,
  • korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i pokrewnych.
  • a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Forma zgody

Zgoda małżonka dłużnika ma być wyrażona w sposób dowolnym, jednak w interesie wierzyciela leży to, aby była w formie pisemnej. Może być wyrażona nie tylko przed lub jednocześnie z czynnością prawną, ale również po jej dokonaniu.

Masz pytanie? Napisz śmiało: kontakt@adwokat-boladz.pl lub zadzwoń 695673659

adwokat Dominika Bołądź

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2019 by adwokat-boladz.pl
Projekt: Aga Kotowska | Realizacja Strony WWW: rocktheweb.pl