Kontakty z dzieckiem, Władza rodzicielska 16 kwietnia 2019

Masz prawo do spotkań z dzieckiem! Kilka słów o zasadach regulowania kontaktów z małoletnim

Zasady kontaktów z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej (jej ograniczenia/pozbawienia), masz prawo do utrzymywania kontaktów ze swoim dzieckiem. Rodzic ma prawo do kontaktów nawet wtedy, kiedy dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, czy w domu dziecka.

Formy kontaktu z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane bezpośrednie – na przykład poprzez odwiedziny (wizyty w miejscu pobytu dziecka), spotkania, zabieranie dziecka poza jego miejsce stałego pobytu, jak również rodzic może porozumiewać się z dzieckiem w sposób pośredni – utrzymując korespondencję, telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (maile, skype, facebook itd.).

Np. Jan Kowalski ma prawo odwiedzać małoletniego syna Adama Kowalskiego w miejscu jego stałego pobytu w każdy poniedziałek i czwartek,  od godz. 16.00 do godz. 18.00. 

Jest to pożądana forma  kontaktu z małymi dziećmi. W ten sposób dziecko pozostaje w bezpiecznym i znanym dla niego środowisku, a rodzic ma szansę na zacieśnienie lub odbudowanie więzi z małoletnim w sprzyjających do tego warunkach.

Np. Anna Wiśniewska ma prawo zabierać małoletniego Jakuba Wiśniewskiego poza miejsce jego stałego pobytu w pierwszy i trzeci weekend miesiąca, od soboty od godz. 10. 00 do niedzieli do godz.19.00, z możliwością noclegu.

Jest to preferowana forma kontaktu z większymi dziećmi.

Regulując kontakty z dzieckiem, warto pamiętać, by precyzyjnie określić formę spędzania czasu podczas wakacji, ferii zimowych, świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych, dnia dziecka, urodzin i imienin.

Bardzo ważne, by w orzeczeniu regulującym widzenia z dzieckiem znalazł się zapis, że kontakty, które nie doszły do skutku ze względu na ważne powody (np. choroba, ważne wydarzenie) powinny zostać przy najbliższej okazji „odrobione”. Dzięki temu pozbawiamy rodzica bojkotującego zachęty do takiego postępowania, a przede wszystkim unikamy na przyszłość wielu, czasem zupełnie niepotrzebnych, sporów między rodzicami.

Zasady regulowania kontaktów

Przede wszystkim przy ustaleniu kontaktów trzeba się kierować  dobrem dziecka i brać pod uwagę jego rozsądne życzenia. Obowiązuje również reguła prymatu zgodnej woli rodziców nad rozstrzygnięciem sądu. Kontakty można ustalić również w ugodzie, czy podczas mediacji.

By usprawnić realizację kontaktów, Sąd może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, na przykład do wzajemnego informowania się w określonej formie i w odpowiednim czasie o przeszkodach uniemożliwiających realizację kontaktu w ustalonym czasie.

Kilka słów o wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

  • Sąd wydaje rozstrzygnięcie o kontaktach w składzie jednoosobowym.
  • Wniosek o ustanowienie/ograniczenie/zakazanie kontaktów może złożyć rodzic, dziecko (jeżeli ukończyło trzynaście lat), opiekun lub rodzina zastępcza. Sąd musi przeprowadzić rozprawę. Aby postanowienie w przedmiocie uregulowania kontaktów z dzieckiem było skuteczne i wykonalne, orzeczenie sądu musi się uprawomocnić.
  • Należy pamiętać, że jeżeli została wszczęta sprawa o rozwód/separację/unieważnienie małżeństwa, postępowanie przed sądem opiekuńczy w  sprawie kontaktów zawiesza się. Wyroki o rozwód/separację/unieważnienie małżeństwa muszą zawierać rozstrzygnięcie o kontaktach.

Masz więcej pytań? Chętnie rozwieję Twoje wątpliwości i rozwiążę Twoje problemy. Umów się na wizytę (tel: 695 673 659) lub skorzystać z konsultacji online (mail: kontakt@adwokat-boladz.pl)

adwokat Dominika Bołądź

Udostępnij:

One thought on “Masz prawo do spotkań z dzieckiem! Kilka słów o zasadach regulowania kontaktów z małoletnim

  1. Witam moje dzieci zostalu umieszczone w pieczy zastępczej 3 tygodnie temu.do dnia dzisiejszego pani u której przebywają nie wyraża zgody nawet na rozmowy telefoniczne czy ona tak może ??

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2019 by adwokat-boladz.pl
Projekt: Aga Kotowska | Realizacja Strony WWW: rocktheweb.pl